Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 5.100.000

€ 1.700.000

Risicomanagement:

Conform de statuten is het investeringsmanagement na 6 jaar gestopt met het aangaan van nieuwe participaties. Maar de participaties, die in die periode zijn aangegaan, lopen vanzelfsprekend door tot dat er een natuurlijk moment ontstaat om uit te stappen.
Op dit moment zijn de financiële risico’s nihil, omdat de totale investering al is uitgekeerd. Een politiek-bestuurlijk risico blijft zolang de BLSF nog bij participaties betrokken is. De coronacrisis zal naar verwachting een dempend effect hebben op de exitstrategie van nog lopende bedrijfsparticipaties

Cijfers per 31-12-2019 nog niet definitief en bekend.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43