Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio Gemeenschappelijke meldkamer Oost-Brabant

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 1,423 per inwoner ( 2019)

€ 2.626.000

€ 1.136.000

€ 1.031.000

€ 335.000

€ 181.000

Risicomanagement:

geen

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43