Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio Brandweer

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 47,73 per inwoner (2019)

€ 7.158.000

€ 9.295.000

€ 26.551.000

€ 26.268.000

€ 1.076.000

Risicomanagement:

Als gevolg van de invoering van de Wet Normering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd tot 1 januari 2021. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op
€ 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd  waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43