Begroting 2021

Programma's

Cultureel klimaat

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 18.000 (aandelenkapitaal) € 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.429.717

€ 2.571.165

€ 2.375.633

€ 2.094.031

€ 141.448

Risicomanagement:

Risico is de verdere besluitvorming over de voortgang van de bouw en realisatie over de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43