Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

BV Paleiskwartier

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

€ 16.000.000

€ 18.600.000

€ 10.200.000

€ 6.600.000

€ 2.600.000

Risicomanagement:

De ontwikkeling van Paleiskwartier nadert zijn afronding. Vrijwel alle projecten zijn reeds opgeleverd of in uitvoering. Het risicomanagement verschuift hierdoor qua accent. De afzetrisico’s zijn beperkt tot de drie projecten die nog moeten worden ontwikkeld: het kantoor J2, appartementencomplex Terrazzo en deelplan F. Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden genomen door directie en Raad van Commissarissen.

De huidige gunstige marktsituatie zorgt voor een voorspoedige verkoop van appartementen. Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s verder beperkt door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook in verhuurde staat verkopen van appartementen of kantoorruimte is een reële optie.

In het directieverslag wordt in een aparte paragraaf aandacht besteed aan de risico’s en onzekerheden. Ook wordt ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap.
Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is in de huidige markt een reële optie.

In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43