Begroting 2021

Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

71%

62%

71%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.

62%

65%

70%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt

67%

73%

75%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Na een totale renovatie van subtropisch zwembassin Aqua Fun in Sportiom in 2020, worden nu ook de entree en het sportcafé in Sportiom gerenoveerd en krijgt de ijsfunbaan een nieuwe functie.

We leggen bij combizwembad Kwekkelstijn een waterspeelplaats aan voor het buitenzwemseizoen.

We renoveren 3 gymzalen (met toepassing van duurzaamheidsmaatregelen), om de levensduur daarvan te verlengen.

In samenwerking met schoolbestuur OMO worden, voor de locatie Groote Vliet en de zaalsportverenigingen,  2 sporthallen met foyerruimte gerealiseerd en gezocht naar een goede afstemming met de naastgelegen sportvoorzieningen.

We realiseren een sportzaal in de nieuwbouw van KC Oosterplas (Rijnstraat) ter vervanging van de bestaande zaalsportaccommodatie.

We werken verder aan het verduurzamen van bestaande zaalsportaccommodaties en zwembaden.

We realiseren samen met Watersportvereniging Engelermeer een nieuwe, permanente accommodatie aan het Engelermeer.

We breiden het sportpark de Meerendonk uit met een 5e veld (natuurgras) voor SV BLC.

We blijven mogelijkheden zoeken om sportaccommodaties en sportcomplexen beter en breder te gebruiken.

We streven naar de realisatie van een camperdrive op het sportcomplex van voormalige voetbalvereniging RKJVV.

We blijven zoeken naar mogelijkheden om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk te maken voor sport en bewegen.

We werken aan structurele huisvesting voor de skatehal.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43