Begroting 2021

Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

We zorgen er voordat iedereen die zijn of haar (sportieve)talent wil ontwikkelen en een positieve bijdrage wil leveren aan het sport en beweegklimaat in ’s-Hertogenbosch een beroep kan doen op ondersteuning.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage volwassen inwoners dat actief is als vrijwilliger in de sport

11%

13%

13%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat actief is als vrijwilliger in de sport

13%

17%

17%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We ondersteunen en adviseren partners bij de borging van combinatiefuncties in hun organisatie.

We zetten in op het voor langere termijn binden van Citytrainers.

We ondersteunen de partners van het Bosch Sportakkoord bij het uitvoering geven aan hun ambities en actiepunten.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43