Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

De Spoorzone vervult een rol in de stad als broedplaats voor kenniswerkers, studenten en startups. Met de gemeenteraad is op 6 maart 2018 overeengekomen in het gebied expliciet ruimte te bieden voor innovatie en vernieuwing. Dit proces starten we programmatisch op met het datagedreven digitaal verslimmen van de fysieke buitenruimte. Het betreft een programma voor drie jaar. Doelstelling is om met technologie en data de fysieke buitenruimte te innoveren gericht op het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte. Het programma levert een bijdrage aan de moderne en aantrekkelijke leefomgeving van Spoorzone en het programma Slim ’s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt voor de slimme buitenruimte is doen, experimenteren en leren. In de Spoorzone testen we dingen uit die anderen (zoals bedrijven, studenten, bewoners, andere gemeenten) en wij zelf hebben bedacht. We leren door te doen en te experimenteren via een open samenwerking en het delen van kennis. We nemen hierbij de “lead” (aanjagen, financiering ed) en werken geleidelijk toe naar een duurzaam participatiemodel.

Wat gaan we er voor doen?

IoT Stadslab is een gemeentelijke leer- / werkplaats waar we open samenwerken met bedrijfsleven, studenten en mede overheden rond het thema Smart City in de openbare ruimte en leefomgeving.
Het IoT Stadslab bevindt zich op het bedrijventerrein Grasso / Grenco. De locatie ontwikkelt zich geleidelijk tot een Data Hub waar de verbinding tussen ambacht, creativiteit en ICT centraal staat. De opgave voor de komende tijd betreft de doorontwikkeling van het IoT stadslab als ‘broedplaats’ voor innovatie en het uitbouwen van het fieldlab in de Spoorzone. In het IoTStadslab wordt inmiddels volop samengewerkt met het Bossche HBO onderwijs. We gaan de ingang gezette open beweging uitbouwen met Bossche partners uit de stad. Diverse partijen wo SPARK Makers Zone en startups zijn bereid invulling te geven aan de volgende stap. De Data Hub  is een perfecte voedingsbodem voor vernieuwing en een krachtig ecosysteem. Dit leidt tot steeds meer innovatieve toepassingen in de buitenruimte en daarmee zichtbaar op straat bijdrage aan het programma Toonaangevende Data stad 's-Hertogenbosch.

Op het Grenco terrein vindt een doorontwikkeling plaats die ruimte biedt aan ICT en data. Zowel de huidige ambachten worden hier geintegreerd met ICT/data , als samenwerking met Spark MakersZone en het IoT stadslab.

In de Spoorzone worden vanuit het programma Slimme Buitenruimte nieuwe concepten en technologieën getest in de openbare ruimte.

Deze concepten en experimenten komen samen in een innovatietour. Met deze route geven we mede ruchtbaarheid aan Spoorzone als innovatiedistrict en het programma de Slimme Buitenruimte.

In de Spoorzone worden vanuit het programma Slimme Buitenruimte nieuwe concepten en technologien getest in de openbare ruimte

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43