Begroting 2021

Verbonden partijen

Verbonden partijen overzcht

Leeswijzer: hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?

In het overzicht staan de financiële kerngegevens per verbonden partij. Uitgangspunt voor de vermelde cijfers zijn:
Jaarverslag t: § verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t
Begroting t + 2: § verbonden partijen: definitieve, vastgestelde cijfers van boekjaar t
Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar t opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.

We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochter-relatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen rechtstreeks zitting in de ‘moeder’.

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op

Vennootschappen en coöperaties

Zware gemeenschappelijke regelingen

Zware regionale samenwerkingsverbanden

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43