Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Aanpassing panden (bulk)

471

471

471

471

Totaal

471

471

471

471

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43