Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuursorganen en -ondersteuning

14.271

17.644

18.461

18.462

18.459

18.459

Dienstverlening

6.051

4.939

5.364

5.364

5.360

5.357

Gezondheid

64.502

70.998

73.252

72.951

72.950

72.950

Veiligheid

20.872

26.925

22.063

22.187

22.146

22.149

Cultureel klimaat

18.549

22.769

21.291

21.260

21.259

21.254

Opgroeien en talentontwikkeling

232.547

181.814

184.450

184.522

185.035

184.519

Wonen en zorg

36.116

37.771

33.820

33.820

33.820

33.820

Participatie en daginvulling

14.002

16.373

16.164

16.159

16.143

16.141

Wonen en werkomgeving

75.251

100.126

90.504

90.026

89.508

89.465

Bereikbare stad

27.915

27.193

27.953

27.408

27.277

26.904

Sport en recreatie

20.499

17.846

17.978

17.675

17.623

17.540

Milieu respecterende ontwikkelingen

64.191

75.395

64.141

64.134

64.136

64.137

Cultuurhistorische kwaliteit

6.090

2.876

2.338

2.305

2.242

2.231

Ruimte voor economie en voorzieningen

13.238

20.738

14.662

14.480

14.399

14.365

Werk en inkomen

101.902

121.433

120.296

120.362

119.395

119.395

Armoede en schulden

13.207

12.802

12.228

12.297

12.350

12.406

Beleggingen en overige baten en lasten

12.359

12.511

7.857

8.517

7.447

6.199

Gemeentelijke belastingen

4.810

5.306

5.498

5.498

5.498

5.498

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma's

746.373

775.459

738.320

737.426

735.048

732.788

Overhead

44.384

63.440

46.030

47.142

46.640

46.766

Subtotaal lasten

790.757

838.899

784.350

784.568

781.688

779.554

Toevoegingen aan reserves

59.845

36.826

23.347

20.329

20.311

20.292

Totaal lasten

850.602

875.726

807.697

804.897

801.999

799.846

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43