Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Baten

(Baten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuursorganen en -ondersteuning

3.316

1.758

2.044

2.044

2.044

2.044

Dienstverlening

3.533

1.939

2.197

2.197

2.197

2.197

Gezondheid

14.075

14.181

14.113

13.860

13.860

13.860

Veiligheid

1.898

6.579

1.124

958

958

958

Cultureel klimaat

771

1.089

1.137

1.137

1.137

1.137

Opgroeien en talentontwikkeling

168.509

121.885

124.803

124.747

124.573

124.573

Wonen en zorg

2.063

1.580

1.300

1.300

1.300

1.300

Participatie en daginvulling

294

30

30

30

30

30

Wonen en werkomgeving

44.215

63.762

59.420

59.420

59.820

59.420

Bereikbare stad

21.607

19.088

21.652

21.652

21.652

21.652

Sport en recreatie

7.978

4.887

4.987

4.907

4.907

4.907

Milieu respecterende ontwikkelingen

64.828

66.482

68.088

68.088

68.088

68.088

Cultuurhistorische kwaliteit

1.187

205

175

175

175

175

Ruimte voor economie en voorzieningen

11.521

17.173

10.138

10.038

10.038

10.038

Werk en inkomen

78.559

86.015

86.855

86.297

85.641

85.641

Armoede en schulden

797

946

946

946

946

946

Beleggingen en overige baten en lasten

24.154

24.074

22.689

22.689

21.756

21.331

Gemeentelijke belastingen

43.319

43.945

45.841

46.075

46.274

46.439

Algemene uitkering gemeentefonds

292.017

304.085

298.746

297.888

296.788

295.588

Subtotaal programma's

784.641

779.704

0

0

0

0

Overhead

7.271

25.850

5.809

5.809

5.809

5.809

Subtotaal baten

791.912

805.554

772.093

770.256

767.992

766.132

Onttrekkingen aan reserves

60.133

66.165

35.604

34.641

34.007

33.713

Totaal baten

852.045

871.719

807.697

804.897

801.999

799.846

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43