Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Saldo

(Saldo x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuursorganen en -ondersteuning

-10.955

-15.886

-16.417

-16.418

-16.416

-16.415

Dienstverlening

-2.518

-3.001

-3.168

-3.168

-3.164

-3.161

Gezondheid

-50.427

-56.818

-59.139

-59.090

-59.090

-59.089

Veiligheid

-18.975

-20.345

-20.939

-21.229

-21.188

-21.191

Cultureel klimaat

-17.778

-21.679

-20.155

-20.124

-20.123

-20.118

Opgroeien en talentontwikkeling

-64.038

-59.929

-59.648

-59.775

-60.462

-59.947

Wonen en zorg

-34.053

-36.191

-32.520

-32.520

-32.520

-32.520

Participatie en daginvulling

-13.708

-16.343

-16.134

-16.129

-16.113

-16.111

Wonen en werkomgeving

-31.035

-36.364

-31.083

-30.606

-29.688

-30.044

Bereikbare stad

-6.309

-8.105

-6.301

-5.756

-5.625

-5.252

Sport en recreatie

-12.521

-12.959

-12.991

-12.768

-12.716

-12.633

Milieu respecterende ontwikkelingen

636

-8.913

3.947

3.954

3.953

3.951

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.903

-2.670

-2.164

-2.131

-2.068

-2.056

Ruimte voor economie en voorzieningen

-1.717

-3.566

-4.523

-4.441

-4.361

-4.327

Werk en inkomen

-23.342

-35.418

-33.441

-34.065

-33.754

-33.754

Armoede en schulden

-12.410

-11.856

-11.282

-11.351

-11.404

-11.460

Beleggingen en overige baten en lasten

11.795

11.563

14.831

14.172

14.309

15.132

Gemeentelijke belastingen

38.509

38.640

40.342

40.576

40.775

40.940

Algemene uitkering gemeentefonds

292.017

304.085

298.746

297.888

296.788

295.588

Subtotaal programma's

38.268

4.245

27.964

27.022

27.136

27.535

Overhead

-37.113

-37.590

-40.221

-41.333

-40.831

-40.957

Subtotaal saldo

1.155

-33.345

-12.257

-14.312

-13.696

-13.421

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

288

29.339

12.257

14.312

13.696

13.421

Totaal saldo

1.443

-4.007

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43