Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Onderwijsleerpakket

-

103

-

103

MOP BBS en MFA

442

331

220

109

Spoedvoorzieningen

213

213

213

213

Nieuwbouw school Het Bossche Broek

-

-

3.497

-

Nieuwbouw kinderopvang Het Bossche Broek

-

-

1.056

-

JOP's/Wijkspeelplaatsen

35

35

35

35

Totaal

690

682

5.021

460

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43