Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Subsidies

Vanaf 2021 is in de basisinfrastructuur Sociaal domein een aantal regelingen herijkt conform het raadsvoorstel wat in de gemeenteraad van 7 april 2020 is aangenomen. Hierdoor worden sommige subsidies anders gerubriceerd. Er zijn drie subsidieregelingen vastgesteld, hierin zijn meerjarige/flexibele subsidies opgenomen en uitgangspunten voor begrotingssubsidies zoals één subsidie per organisatie en het proportioneel accountmanagement en verantwoording. Dit verklaart het verschil in bedragen 2021 ten opzichte van 2020.

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend (bedragen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en resultaten van afspraken):

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43