Begroting 2021

Programma's

Participatie en daginvulling

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

281

281

281

281

Verbeteren sociaal culturele accommodaties

75

75

75

75

Totaal

356

356

356

356

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43