Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal jongeren 0-17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Farent en MEE

1.158

> 1.158

> 1.158

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch)

27%

28%

> 27%

Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat gaan we er voor doen?

Binnen het jongerenwerk loopt het project “Join us” (start in 2020) door. Dit project richt zich op het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren.

De inkoopopdracht voor professioneel jongerenwerk aan PowerUp073 voor de periode 2020-2023 is in uitvoering. Het doel is jongeren in staat stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Dat doen we door in te zetten op talentontwikkeling, vroegtijdig zaken signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier problemen aanpakken en oplossen.

Voor jongerenwerk in Noord gaan we verder met de uitvoering van de gemaakte afspraken voor de periode 2020-2023. Dit is een gebiedsgerichte opdracht aan een samenwerkingsverband bestaande uit de professionele aanbieders van jongerenwerk in Noord.

Zowel op stedelijk als op wijkniveau stimuleren we via Citytrainers, Cityboost en jongerenambassadeurs jongerenparticipatie en talentontwikkeling van jongeren op het vlak van cultuur, sport, duurzaamheid en welzijn. Voorbeelden van activiteiten zijn de boost awards en het jaarlijks opleiden van tachtig nieuwe Citytrainers.
Na een succesvolle start in 2020 met twee groepen City-trainers junior (groep 8 kinderen) breiden we het onderdeel Citytrainer-kids in 2021 fors uit. We coördineren ook landelijk het netwerk van Citytrainers.

Bij de Bossche vakschool loopt de pilot van jongerenwerkers op school door (start in 2020). Dit project komt voort uit de gelijke kansen alliantie. We kijken naar de effectiviteit en of we het – indien succesvol – kunnen uitrollen naar andere scholen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43