Begroting 2021

Programma's

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?

  • Kinderen hebben geen last van armoede
  • Inwoners hebben geen risicovolle schulden

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal kinderen in armoede dat gebruik maakt van de voorzieningen maatschappelijke participatie

3.152

> 3.152

> 3.152

Bron: Jaarverslagen Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Aandeel huishoudens met risicovolle of problematische schulden

6%

< 6%

< 6%

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Percentage inwoners dat niet weet waar ze terecht kunnen voor informatie en advies over geldzaken, maar dit wel willen weten.

8%

< 8%

< 8%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage huishoudens met minderjarige kinderen dat risicovolle of problematische schulden heeft

6%

< 6%

< 6%

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We gaan de uitvoeringsagenda Den Bosch Schuldenvrij actualiseren voor de periode 2022-2025. Het huidige aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021 loopt af.

We blijven vol inzetten op preventie en vroegsignalering. Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) is hele dagen open voor inwoners met vragen over geldzaken en sociaal juridische dienstverlening.

Om ‘Turbosaneren’ beter tot zijn recht te laten komen, gaan we sterker  inzetten op ‘collectief schuldregelen’. Dat houdt in dat we met schuldeisers afspreken dat er niet langer vooraf een akkoord hoeft te worden bereikt over elke individuele betalingsregeling.

We bieden bewindvoering aan voor inwoners die vanaf 1 januari 2021 onder bewind worden gesteld en recht hebben op bijzondere bijstand voor bewind.

We implementeren de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021 (met gevolgen voor aanpak vroegsignalering).

We implementeren de Wet inburgering 2021 die gericht is op financiële zelfredzaamheid.

We nemen maatregelen die de dienstverlening voor inwoners direct eenvoudiger maken en tegelijkertijd leiden tot een efficiënter proces.

In het kader van de buurtaanpak Gestelse Buurt intensiveren we de aanpak jongeren en schulden.

We optimaliseren de samenwerking met maatschappelijke partners in de gemeente zodat inwoners snel doorgeleid worden naar Eerste Hulp Bij Geldzaken. We streven ernaar dat de hulpverlening door maatschappelijke partners aansluit bij de gemeentelijke schulddienstverlening.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43