Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.

Wat gaan we er voor doen?

Het benutten van de huidige hoogbouwmogelijkheden wordt gestimuleerd in de projecten terplekke. Conform de ingezette lijn in plan van aanpak omgevingsvisie zullen we de nota hoogbouw als onderdeel van de laag “ thematisch beleid” actualiseren. Hiertoe zullen we de nota hoogbouw als een van de bouwstenen in het onderdeel “thematisch beleid” uitwerken met stakeholders.

Ondersteuning initiatieven van het Bosch Architectuur Initiatief (zoals het jaarprogramma), waarbij BAI gestimuleerd wordt om extra inkomensbronnen te zoeken om hun onafhankelijke rol te versterken.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43