Begroting 2021

Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm

26%

27%

28%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm

35%

35%

35%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Wat gaan we er voor doen?

We ondersteunen verenigingen bij het benaderen van hun aanbod vanuit de doelgroepen.

We plegen extra inzet in de toeleiding van jonge kinderen naar sport- en beweegaanbod.

We zetten sport & bewegen als middel meer in op sociale thema’s zoals eenzaamheid.

We zetten sport en bewegen in als voorliggende voorziening en als individueel maatwerk bij de Wmo.

Waar mogelijk bouwen we eigen activiteiten af wanneer er al aanbod vanuit de gemeenschap is en zetten in plaats daarvan in op toeleiding naar passend sport- en beweegaanbod.

We breiden de individuele sportspreekuren voor kwetsbare inwoners uit naar alle wijken.

We bestendigen onze rol in het samenwerkingsverband Uniek Sporten in lijn met het nieuwe provinciale beleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43