Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Van de compacte, complete en contrastrijke stad ook nadrukkelijk een duurzame stad maken.

Wat gaan we er voor doen?

We bouwen het Duurzaam loket (groen loket) steeds verder uit aan de hand van de ambities in de Visie Duurzaam 's-Hertogenbosch.

Bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke plannen vormt duurzaamheid één van de uitgangspunten. We versterken hierin onze inzet op klimaatadaptatie, groen, ecologie en waardebehoud van grondstoffen.

We zetten in op duurzame stedelijke ontwikkeling van woon- en werklocaties op (middel-)grote ontwikkelings- en herstructureringslocaties door de ambities uit de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch hierin structureel mee te nemen.

Versterking ondersteuning particuliere initiatieven duurzaamheid d.m.v. Duurzaam Loket www.denbosch.nl/duurzaam

Versterking thema’s gezonde verstedelijking en  gezonde stad.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43