Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors verbeterd. We willen blijvend aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen en we willen in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal laadpunten voor elektrische auto's

circa 300

1.400

2.000

Bron: Afdeling Leefomgeving

Wat gaan we er voor doen?

In geval van extra gevoelige functies zoals scholen zo veel mogelijk toepassen van zonering voor luchtkwaliteit  i.c. afstand al dan niet in combinatie met technische maatregelen

Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43