Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Doelstelling van het gemeentelijke geluidbeleid is het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer, als van bedrijvigheid, horeca en evenementen. Ons principe is dat het totaal aantal gehinderden niet toeneemt.

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoeren projecten actieplan geluid.

Blijvende aandacht voor controle en handhaving van horeca en evenementen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is voor geluid sprake van  een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43