Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Door een aantal gerichte koerswijzigingen in het beheer gaan we ook in de openbare ruimte bijdragen leveren aan de duurzame stad die ’s-Hertogenbosch wil zijn. We willen de CO2-uitstoot en het energieverbruik verminderen, zowel in de openbare ruimte (verlichting, verkeerslichten, pompen en gemalen), als bij de uitvoering van het onderhoud (onder andere elektrische onderhoudsvoertuigen en materieel). We stimuleren ecologisch beheer, zodat de biodiversiteit en ecologische structuren beter worden ondersteund. De openbare ruimte gaan we voorbereiden op de opgaven vanuit de klimaatverandering (ruimte en voorzieningen om wateroverlast op te vangen en aanpak hittestress door vergroenen van de openbare ruimte). We kunnen de beoogde koerswijzigingen niet alleen realiseren. Het vraagt om een nauwe samenwerking met de inwoners en ondernemers in de stad.

Wat gaan we er voor doen?

Bomen worden bij uitval niet zomaar vervangen. Als het niet goed gaat met een boom, proberen we eerst de aanwezige groeiplaatsen te verbeteren. Als dat niet lukt, gaan we pas over op vervanging.

In maart 2021 wordt Oeverplan wijk Noord afgerond. Daarmee is 20 km beschoeiing vervangen en 10 km beschoeide oever omgevormd. ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor Oeverplan Maaspoort, waar we eind 2021 een start willen maken. Ook in deze wijk zal 20 km beschoeiing vervangen worden en ca. 10 km. omgevormd tot nvo.

Bij renovatie en vervangingen in de openbare ruimte worden bestaande materialen die nog van voldoende kwaliteit zijn hergebruikt.

In de Kastelenbuurt staan nu bamboeborden. De test met Bamboe verkeersborden wordt uitgebreid. De borden zijn nu CE gecertificeerd met een verwachte levensduur van 20 jaar. Bij geplaatste borden onderzoeken we de duurzaamheid en bevestigingswijze.

We gaan in 2020 bij een aantal kruispunten zonnepanelen plaatsen achter de hoge lichten i.p.v. achtergrondschilden. Hiermee wekken we een deel van onze eigen energie op. Als deze proef werkt, zal dit bij vervanging standaard worden. De kruispunten zijn: Aartshertogenlaan Orthenseweg - Op en afrit A59 Rosmalen.

De verlichtingsarmaturen worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen met een betere lichttechniek en een lager energieverbruik en daardoor minder CO2 uitstoot. Deze verlichting wordt ook dimbaar gemaakt.

Bij werkzaamheden (investeringen) in de openbare ruimte proberen we initiatieven zoveel mogelijk integraal (verharding, groen, bomen, riolering, etc.) aan te pakken

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43