Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Groei aantal arbeidsplaatsen

In periode 2015-2017: 1,9%

0%

1,5% groei per jaar

Bron: LISA/O&S

Uitgifte bedrijventerreinen

In periode 2008 t/m 2016 1,8 ha; 2017 6,1 ha

3,5 ha

5,0 ha per jaar

Bron: IBIS/bewerking SO/E&E

Positie ranglijst economisch best presterende gemeenten

6

6

Top 5

Bron: bureau Louter

Wat gaan we er voor doen?

Versterking van advisering aan startups (inzet van het Startersfonds van waaruit Ondernemerslift-Plus en de BIM leningen aan starters kunnen verstrekken) en scale ups (inzet Bosch InvesteringsFonds door de BIM)

Ontwikkeling, profilering en uitbouw van het concept Innovation District.

In samenwerking met de andere bij Heesch West betrokken gemeenten wordt de promotie en acquisitie verder uitgewerkt. En in de gesprekken over gronduitgifte in actieve samenwerking met kandidaten wordt een circulaire ontwikkeling nagestreefd.

Uitvoeren economisch actieplan 2021/2022

Professionalisering ontwikkeling Economische Monitor 2.0

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43