Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Het toegankelijk maken van erfgoed vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun stad. Dit heeft weer een positief effect op onder meer vrijwilligerswerk, het bevorderen van sociale samenhang en het omgaan met de openbare ruimte.
Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt ‘s-Hertogenbosch interessanter voor (meerdaags) toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijkere vestigingsfactor.

Wat gaan we er voor doen?

Het faciliteren van de heemkundekringen en cultuurhistorische werkgroepen in onze gemeente en hen ondersteunen bij het uitdragen van de cultuurhistorie. We doen dit door kringen en werkgroepen digitaal aan te haken aan de erfgoedwebsite/route-app, het bevorderen van onderlinge samenwerking, het afstemmen van agenda’s en het bieden van kennis en deskundigheid.

Via onze erfgoedwebsite en apps maken we archeologisch, bouwhistorisch en archiefonderzoek zeer breed toegankelijk. We gebruiken nieuwe digitale middelen zoals 3D, Virtual Reality en games om het publiek te bereiken. Sociale media worden intensief en met succes ingezet voor het delen van historische informatie, evenementen en het betrekken van het publiek. Inzet van video/vlogs is een ontwikkelpunt. We zetten voortaan ook video in via Youtube om het publiek te bereiken.

Het verder intensiveren van succesvolle crowdsourcing, co-creatie en publieksparticipatie. Vrijwilligers, bewoners, studenten en publiek worden actief betrokken bij het verrijken van onze bronnen, ontwikkelen van producten/diensten en het vertellen van verhalen over de stad.

Samen met de provincie Noord-Brabant, de ‘liniegemeenten’, Stichting De Groene Vesting en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch worden op basis van een uitvoeringsagenda educatieve en cultuur toeristische arrangementen ontwikkeld.

Het realiseren van een Erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis als gemeentelijke informatie-, presentatie-, expositie- onderzoeks-, en inspiratieomgeving. Alle erfgoeddisciplines (inclusief stadsarchief) en (circa 100) vrijwilligers werken hier op één centrale en toegankelijke plek integraal samen.

We ontwikkelen in samenwerking met het regionaal onderwijs lesproducten voor erfgoededucatie. Aanbod is zowel digitaal als op locatie.

We haken op gebied van publieksbereik actief aan bij actuele stads- en gebiedsontwikkeling. Met verhalen maken we de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. We ontwikkelen (digitale) exposities en wandelingen via de route-app. Dat doen we onder meer in de Spoorzone en de Bossche Stadsdelta.

De reeds ingezette digitaliseringsslag wordt geïntensiveerd, onder meer door middel van (3D)scanning van integrale collectiedelen en door scanning on demand. Doel is onder andere het beter ontsluiten van de bronnen en het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende soorten data (bijvoorbeeld via de Den Bosch Time Machine). Ook kan de digitale dienstverlening bij het archief zo verder worden uitgebreid.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43