Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Het duurzaam herbestemmen van leegkomende grote monumentale gebouwen en complexen. Via een actieve ontwikkelingsgerichte benadering wordt waardevol erfgoed duurzaam in stand gehouden en trekken we tegelijkertijd functies aan die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.

Wat gaan we er voor doen?

Via het Herbestemmingsteam Monumenten bieden van ondersteuning en inhoudelijk advies (maatwerk) aan initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten (van grotere leegkomende monumenten). De proactieve en integrale aanpak geeft sneller inzicht in het gehele herbestemmingstraject.

Vroegtijdige cultuurhistorische advisering (bij vergunningaanvragen) en procedurele begeleiding bij de herbestemming van grotere monumenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43