Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen en van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten (bruggen, sluisjes en dijken). De ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van de brede scope van het militair erfgoed is van grote betekenis voor de stad in economisch, toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht.

Wat gaan we er voor doen?

Samen met de buurgemeenten Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel, de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partners werken we aan het militaire erfgoedlandschap als inspiratiebron voor ontwikkeling.

Het Kruithuis wordt gerestaureerd en krijgt een functie als Vesting- annex Watermuseum. Het bezoekersconcept van het museum wordt afgestemd in zowel Zuiderwaterlinie- verband als binnen het UNESCO netwerk van watermusea.

Knelpunten in cultuur-toeristische vaararrangementen in en om de stad worden opgelost.

We leveren een gefaseerde bijdrage aan de cultuur-toeristische promotie van de Zuiderwaterlinie waarbij onze focus ligt op het beleg in 1629.

De uitvoering van (restauratie)projecten Vestingwerken en onderdelen uit de Linie 1629 kunnen niet uitsluitend worden bekostigd uit eigen middelen. Wij zetten actief in op het verwerven van nationale en Europese fondsen en subsidies om erfgoedprojecten mede mogelijk te maken.

Uitwerking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en landschappen en deze betrekken bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, zoals veranderingen in verband met de energietransitie. Zowel op eigen initiatief (zoals bij Linie 1629) als volgend bij concrete gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43