Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

De belangrijkste belastingen en retributies die door onze gemeente worden geheven, zijn:
-   onroerendezaakbelastingen (OZB);
-   belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB);
-   afvalstoffenheffing en overige reinigingsheffingen;
-   rioolheffingen;
-   hondenbelasting;
-   precariobelasting;
-   leges;
-   toeristenbelasting;
-   parkeerbelasting.

Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en begraafplaatsrechten, geheven. Tenslotte wordt sinds 2014 reclamebelasting geheven.
De opbrengst van deze heffing wordt rechtstreeks doorgesluisd naar de ondernemers in het betreffende gebied ten behoeve van de kwaliteitsversterking van het gebied. De gemeente genereert met de reclamebelasting dus geen eigen inkomsten.

Van de belastingen die de Gemeentewet kent, worden momenteel alleen de forensenbelasting en de baatbelasting niet geheven. Evenmin wordt in onze gemeente de bedrijven investeringszone (BIZ)-bijdrage geheven, een belastingsoort die speciaal is geïntroduceerd voor de vorming van ondernemersfondsen. De ondernemers in onze gemeente hebben namelijk de voorkeur gegeven aan de reclamebelasting in plaats van de BIZ.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43