Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er met betrekking tot de woonlasten alleen een inflatiecorrectie wordt toegepast. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden doorvertaald naar de gemeentelijke heffingen.
Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De inflatiecorrectie hebben we in 2021 toegepast

De ontwikkeling van de woonlasten blijkt uit de bijlage bij deze paragraaf.

Met betrekking tot de woonlasten staat ’s-Hertogenbosch onafgebroken in de top 5 van gemeenten met lage woonlasten. Dit is terug te zien in het vergelijkingsoverzicht van de COELO (bijlage 3.3). Hierin worden de woonlasten van 40 vergelijkbare gemeenten (provinciehoofdsteden en 90.000+ gemeenten) vergeleken. In de benchmark van het COELO worden de woonlasten vergeleken met 64 gemeenten in Noord-Brabant. Uit deze benchmark blijkt dat er 3 gemeenten zijn met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2021 is uitgegaan van de eerste inschattingen van de nieuwe WOZ-waarden.
Voor woningen is gerekend is met een gemiddelde waardestijging van 6,5%. Voor niet-woningen is gerekend met een gemiddelde waardedaling van 1,5%

1. Woning: waarde 2020 € 188.000 , 2021 € 200.000

Gegevens:

Eigenaar 2020

Eigenaar 2021

Gebruiker 2020

Gebruiker 2021

Eigenaar/ gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2021

OZB

153,41

158,00

0,00

0,00

153,41

158.00

Rioolheffing

66,72

66,04

66,12

64,76

132,84

130,80

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

224,08

224,08

224,08

224,08

TOTAAL

220,13

224,04

290,20

288,84

510,33

512,88

Stijging

1,78%

-0,47%

0,50%

2. Woning: waarde 2020 € 317.000 , 2021 € 337.000

Gegevens:

Eigenaar 2020

Eigenaar 2021

Gebruiker 2020

Gebruiker 2021

Eigenaar/ gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2021

OZB

258,67

266,23

0,00

0,00

258,67

266,23

Rioolheffing

66,72

66,04

66,12

64,76

132,84

130,80

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

224,08

224,08

224,08

224,08

TOTAAL

325,39

332,27

290,20

288,84

615,59

621,11

Stijging

2,11%

-0,47%

0,90%

3. Woning: waarde 2020 € 413.000 , 2021 € 439.000

Gegevens:

Eigenaar 2020

Eigenaar 2021

Gebruiker 2020

Gebruiker 2021

Eigenaar/ gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2021

OZB

337,01

346,81

0,00

0,00

337,01

346,81

Rioolheffing

66,72

66,04

66,12

64,76

132,84

130,80

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

224,08

224,08

224,08

224,08

TOTAAL

403,73

412,85

290,20

288,84

693,93

701,69

Stijging

2,26%

-0,47%

1,12%

4. Bedrijf: waarde 2020 € 378.000 , 2021 € 372.000

Gegevens:

Eigenaar 2020

Eigenaar 2021

Gebruiker 2020

Gebruiker 2021

Eigenaar/ gebruiker 2020

Eigenaar/ gebruiker 2021

OZB

1.122,66

1.157,29

899,26

927,02

2.021,92

2.084,31

Rioolheffing

66,72

66,04

66,12

64,76

132,84

130,80

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

1.189,38

1.223,33

965,38

991,78

2.154,76

2.215,11

Stijging

2,85%

2,73%

2,80%

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43