Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de weerstandscapaciteit wordt een streefwaarde van de algemene reserve van 15% van de algemene uitkering gehanteerd, exclusief sociaal domein. Dit doen we omdat daar het sociaal & zorgfonds de achtervang is. Het percentage wordt als een streefwaarde gehanteerd. Het ene jaar zit de algemene reserve daar wat boven, het andere jaar daar wat onder.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43