Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt in 2021 circa € 78,7 miljoen (jaarverslag 2019 € 75 miljoen, begroting 2020 circa € 74 miljoen). Van dit bedrag is bijna € 14 miljoen structureel. Waar in het verleden de risico's beperkt waren zien we sinds enkele jaren  wezenlijke structurele risico's. Deels kunnen we deze risico's kwantificeren, maar een ander deel is nu nog als PM opgenomen. De risico's zijn rekentechnisch nog af te dekken door middel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Wel is dit een duidelijke indicatie van de minder positieve situatie waarin onze gemeente, net als vele andere gemeenten, inmiddels verkeert.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43