Begroting 2021

Paragrafen

Duurzaamheid

De CO 2 -rapportage en Energietransitieplan worden opgesteld binnen de huidige budgetten van milieu respecterende maatregelen. De transitiepaden worden tot stand gebracht binnen de reguliere werkbegrotingen van de afzonderlijke portefeuilles.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43