Begroting 2021

Programma's

Dienstverlening

Wij zorgen dat de dienstverlening naar burgers op het stadskantoor en dislocaties ‘coronaproof’ plaats kan vinden. Door verdergaande digitalisering kan meer gebruikt gemaakt worden van digitale afname van producten (bijvoorbeeld verlenging rijbewijzen en digitale geboorteaangiften).

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43