Begroting 2021

Programma's

Gezondheid

Door de coronacrisis, maar ook door de invoering van het abonnementstarief, verwachten we een stijging van het aantal WMO cliënten. Onze doelstelling is om beter te scoren dan referentiegemeenten.

In 2021 vermindert waarschijnlijk de medische en de gezondheidscrisis. De sociaaleconomische crisis wordt in 2021 meer zichtbaar. We verwachten meer kwetsbare inwoners die nog harder worden geraakt. We hebben vertrouwen in de veerkracht van onze inwoners. Door middel van onze partners in de basisondersteuning ondersteunen we initiatieven op het gebied van gezondheid, aanpak eenzaamheid en onderlinge hulp. Zij acteren in de haarvaten van de samenleving en weten wat er speelt in wijken en buurten.
We verwachten dat de toename van het aantal vragen bij Koo (10-30%) doorzet in 2021. Koo is het eerste contactpunt waar inwoners terecht kunnen met hun vragen om ondersteuning. Zij zijn laagdrempelig beschikbaar en bieden zelf ook lichte ondersteuning. We willen voorkomen dat inwoners zich te laat zich melden om zwaardere inzet te voorkomen. Daarom willen we de beschikbaarheid van deze laagdrempelige ondersteuning borgen.
Waar dit niet voldoende is, ondersteunen we met maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Wanneer het Coronavirus weer opleeft, zullen we ook in 2021 de dienstverlening van ons zorgbedrijf weer moeten aanpassen. Omdat de druk op de samenleving in 2021 toeneemt, verwachten we een toename van de vraag naar maatwerkvoorzieningen Wmo. Het is echter bijzonder lastig de omvang van de toename te duiden. Ook moeten we alert zijn op de financiële positie van de GGD. We houden er rekening mee dat het Rijk in 2021 gemeenten minder ruimhartig compenseert dan in 2020.

De toename van het aantal vragen bij Koo leidt tot € 100.000 aan meerkosten. Daarnaast verwachten we door de Corona een stijging in het aantal zorgvragen Wmo van 2,5%. Verder verwachten we extra lasten door meerkosten en omzetgaranties van zorgaanbieders Wmo. Dit leidt ertoe dat de Wmo-kosten oplopen van € 0,5 mln. tot € 0,6 mln. en voor Koo betekent dit dat bovenop de € 100.000 we door de vraagstijging extra kosten verwachten van € 0,1 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43