Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Als gevolg van corona verwachten we mogelijk negatieve gevolgen voor de indicator “Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca”. Tijdens de Bossche Zomer is met gedoogbeschikkingen veel mogelijk gemaakt. Meer en grotere terrassen, op plaatsen die normaal niet voor een vergunning in aanmerking komen is ook horeca gerealiseerd. Dit leidde tot meer overlast(meldingen). We traden wel bemiddelend op, maar handhaafden niet.
In diverse monitoren tijdens de crisis is gebleken dat meldingen “Aantal incidenten overlast jeugd per 1000 inwoners” sinds de Coronauitbraak en de daaropvolgende maatregelen is gestegen. Dit is ook een landelijke trend. Of inwoners zich onveiliger voelen door hangjongeren kan nog niet worden aangegeven (geen cijfers).

Vanwege de corona maatregelen verwachten wij in 2021 hogere kosten voor crowd management en toezicht in verband met naleving van de richtlijnen. De hogere kosten worden geraamd op ca. € 50.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43