Begroting 2021

Programma's

Cultureel klimaat

De beperkingen die de Corona-maatregelen met zich meebrengen werken sterk door in de cultuursector. Hoewel alle organisaties zich inzetten om op aangepaste manieren toch open te blijven, zal in ieder geval in de eerste helft van 2021 van een beperkt aanbod sprake zijn. Dit wordt overigens mede veroorzaakt doordat Corona effect heeft in de hele keten, dus ook bij de producenten. Het verminderde aanbod leidt niet tot evenredige kostenreductie. De overall-ambitie om ons te profileren als Cultuurstad van het Zuiden kan hierdoor waarschijnlijk tijdelijk wat minder goed gerealiseerd worden. Overigens is door alle organisaties zo snel als mogelijk alternatieve programmering aangeboden, binnen de mogelijkheden van de Corona-maatregelen.
Er zijn succesvolle initiatieven geweest om op nieuwe manieren vorm te geven aan Cultuurstad van het Zuiden. De Bossche Zomer met tal van culturele activiteiten, de Corona-editie van Boulevard, de samenwerking tussen Mainstage en het Theater aan de Parade in “Cultuurstadtheaters” zijn mooie voorbeelden. Maar ook op kleinere schaal zijn met versnelde toekenning van bijdragen van de cultuurfondsen initiatieven tot ontwikkeling gekomen waarbij kunstenaars het publiek opzochten. Zo heeft stichting Het Concept Buro in samenwerking met verschillende Brabantse radiomakers in korte tijd radioprogramma ‘Radio Kras’ gerealiseerd voor de aan huis gebonden ouderen en bewoners van verzorgingstehuizen. Theatermaakster Monika Kowalewska maakte met haar project ‘Achter Iedere Geranium’ een  audiotour/theatervoorstelling over de levensverhalen bewoners van Steunpunt de Meeuwenhof. Theatermaker Daniel van Duijvenbooden creëerde in korte tijd een corona-proof voorstelling die i.s.m. de Bossche Zomer op het terras van de Tramkade werd gespeeld. Kunstenaar Mariëlle Lapidaire ontwikkelde als embedded-artist een expositie en verslaglegging van de uitzonderlijke omstandigheden die zich momenteel door Corona in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voltrekken. Stichting Loods realiseert tenslotte een corona-proof alternatief voor de stadswandelingen die worden verzorgd door Bossche dak- en thuislozen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43