Begroting 2021

Programma's

Wonen en zorg

In 2021 vermindert waarschijnlijk de medische en de gezondheidscrisis. De sociaaleconomische crisis wordt in 2021 meer zichtbaar. We verwachten dat meer inwoners een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen die ze in steeds mindere mate alleen zelf en met hun netwerk kunnen oplossen. Dit betekent een toename van de vraag naar vormen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is echter bijzonder lastig de omvang van de toename te duiden. Tegelijkertijd voorzien we een nog grotere vraag naar passende huisvesting met zorg.

Evenals in 2020 zullen we ook in 2021 extra opvangcapaciteit moeten regelen door dak- en thuisloze mensen. Enerzijds omdat de vraag toeneemt, anderzijds om te kunnen blijven voldoen aan de RIVM-richtlijnen. We verwachten tevens meer inwoners met verward gedrag in wijken en buurten. In 2020 zijn we gestart met de optimalisering van de aanpak voor personen met verward gedrag. In 2021 zetten we dit voort. We houden rekening met extra kosten van € 0,1 tot € 0,2 miljoen.
We zullen opnieuw zorgaanbieders moeten ondersteunen (continuïteit financiering, omzetgarantie en vergoeding meerkosten). We houden er rekening mee dat het Rijk in 2021 gemeenten minder ruimhartig compenseert dan in 2020.

Er wordt een toename van de vraag naar vormen van beschermd wonen en maatschappelijk opvang verwacht. Vooralsnog verwachten we door de Corona een stijging in de kosten van € 0,25 mln. tot oplopend tot € 0,5 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43