Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Het is op dit moment nog lastig om te voorspellen welk effect de coronapandemie zal hebben op de gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Voor 2020 lijken de effecten voor de projecten nog mee te vallen, maar het is de vraag hoe bedrijven, woonconsumenten, ontwikkelaars, beleggers, overheden en woningcorporaties op de langere termijn op deze crisis zullen reageren. Duidelijk is wel dat de algehele economische neergang fors is en dat de werkloosheidcijfers flink zullen oplopen de komende periode. Hoe de economie zich verder zal ontwikkelen is sterk afhankelijk van of er wederom grootschalige contactbeperkingen nodig zijn.

Afhankelijk van de lengte en de diepte van de crisis zal deze meer of minder gevolgen hebben voor de projecten op de middellange en langere termijn. Indien de economie verder krimpt is de verwachting dat dit zijn effect zal hebben op de fasering van de projecten en dus ook op de verkoop van gemeentelijke gronden ten behoeve van woningbouw en bedrijven én het verhalen van kosten in het kader van het kostenverhaal bij private projecten. Dit zal de komende jaren mogelijk zijn weerslag hebben op de resultaten van het grondbedrijf en de afdracht van het grondbedrijf aan het Structuurfonds.

In 2020 is door corona sprake van in-efficiency in de programma-uitvoering. De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergen veel innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een online-omgeving slecht tot hun recht. Verder leidt in 2021 het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar tot extra management- en coördinatie-inspanningen. Aanleiding en belangrijke oorzaak voor dit besluit was volgens de minister het coronavirus. Het uitstel leidt ook in 2021 tot dubbele licentiekosten. In totaal bedragen de extra kosten in 2021 € 335.000 Voor de extra kosten door het uitstel van de Omgevingswet is nog geen compensatie van het rijk gekomen, maar de discussies tussen VNG en het rijk lopen hierover nog. Daarmee bestaat de kans dat compensatie alsnog komt.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43