Begroting 2021

Programma's

Bereikbare stad

Vanwege de Corona maatregelen verwachten we in 2021 minder bezoekers aan de stad waardoor naar verwachting de parkeeropbrengsten zullen achterblijven. Aangezien het onzeker is welke corona maatregelen er dan zullen gelden, is het lastig om de financiële impact op de parkeeropbrengsten in te schatten. In onze ramingen hanteren wij een bandbreedte van de financiële impact tussen de € 1,75 en € 5,2 mln nadeel. Een mogelijk extra nadelig effect zou kunnen optreden als gevolg van meer leegstand winkels en bedrijven als gevolg van een economische recessie.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43