Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Met betrekking tot Goede Afvalzorg zijn de opgenomen doelstellingen onder afvalproductie (‘hoeveelheid restafval per inwoner per jaar’ en ‘afvalproductie per inwoner per jaar’) niet haalbaar. Doordat mensen meer thuis werken wordt meer huishoudelijk afval geproduceerd (verschuiving van bedrijfsmatig naar huishoudelijk). Een eerste inschatting is dat we 2.000 ton meer (rest)afval zullen hebben.
Door Corona hebben we te maken met een verstoring aan de aanbiedkant van afval én de afnamekant van grondstoffen. Gevolgen zijn stijgende verwerkingskosten en lagere vergoedingen voor waardevolle grondstoffen zoals textiel en papier.  Doordat we met z’n allen meer GFT produceren (is overigens niet alleen aan gevolg van Corona) en per 2021 te maken hebben met een nieuw verwerkingscontract, zullen we ook hier te maken krijgen met extra kosten voor verwerking.
De hierboven genoemde effecten worden ingeschat tussen de € 350.000 en € 500.000 nadeel en worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. Een mogelijk extra nadelig effect zou kunnen optreden als gevolg van meer faillissementen en oninbare nota’s bij het ophalen van bedrijfsmatig afval.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43