Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wij verwachten vooralsnog geen nadelige effecten als gevolg van de corona maatregelen op de in dit programma opgenomen ambities en doelstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43