Begroting 2021

Programma's

Armoede en schulden

Door de coronacrisis verwachten we een stijging van het aantal huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Onze doelstelling is om beter te scoren dan referentiegemeenten. Omdat geen referentiegegevens beschikbaar zijn voor huishoudens met minderjarige kinderen hanteren we daar conform onze meerjarige ambitie een doelstelling van 6%.

We bereiden onze dienstverlening voor op een toename van het aantal inwoners dat in de financiële problemen is gekomen als gevolg van de coronacrisis en de economische recessie die daar op volgt. Naar verwachting stijgt de werkloosheid in 2021. Dat betekent meer klanten bij schulddienstverlening en meer inwoners die gebruik maken van lokale inkomensondersteuning. Dit geldt ook voor kinderen die gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen. Specifieke aandacht hierbij is nodig voor laagbetaalde zelfstandigen en flexwerkers.

We verwachten dat de coronaeffecten voor de bijzondere bijstand en de schulddienstverlening vanaf 2021 zichtbaar worden. Inwoners die hierop een beroep doen, vallen eerst in de WW en krijgen daarna pas eventueel een uitkering op grond van de Bijzondere Bijstand. Op basis van landelijke inschattingen houden we rekening met een stijging van 10% tot 30% in klanten Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) en Schulddienstverlening. Voor de Bijzondere Bijstand verwachten we een stijging in het aantal klanten van 4,5% tot 10%. De kosten stijgen hierdoor met € 0,3 mln. oplopend tot € 1,0 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43