Begroting 2021

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

De coronacrisis heeft er toe geleid dat veel minder medewerkers op kantoor terecht kunnen. Nog steeds geldt de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Met het oog op de noodzakelijke hygiëne en afstandsmaatregelen is het ook niet mogelijk om alle medewerkers in ons flexibele kantoorconcept te huisvesten. Derhalve blijven we ook komend jaar kosten maken om thuiswerken te faciliteren. Maar ook om medewerkers op kantoor te huisvesten. We streven naar een werkbare mix, waarbij capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet. Natuurlijk proberen we te besparen op reguliere kosten, zoals woon- werkverkeer. In totaliteit verwachten we in 2021 hiervoor € 0,3 miljoen aan extra kosten per saldo.
Door de steunmaatregelen van het Rijk zijn tot op heden maar een beperkt aantal bedrijven failliet gegaan. Bijgevolg zien we tot op heden weinig afboekingen op openstaande vorderingen. Met het afbouwen van de steunmaatregelen verwachten we dat het komend jaar een toename van het aantal faillissementen. We houden rekening met oninbaarheid van vorderingen met een bandbreedte van € 0,2 tot € 0,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43