Begroting 2021

Programma's

Gemeentelijke belastingen

Het coronavirus en de intelligente lock-down hebben geleid tot een decimering van het aantal overnachtingen in onze stad. Nu de maatregelen zijn versoepeld zien we dit beeld bijtrekken, maar we zijn nog lang niet op het niveau van voor de crisis. We verwachten dat deze situatie zo blijft, zolang er geen vaccin beschikbaar is. Vooralsnog houden we rekening met een afname van de inkomstentoeristenbelasting van € 0,4 miljoen in 2021. Mochten er aanvullende maatregelen volgen als gevolg van de zogenaamde tweede golf van Corona, dan zal dit bedrag hoger uitvallen. Daarnaast is niet bekend in welke mate het Rijk gemeenten ook in 2021 zal compenseren voor gederfde inkomsten, waaronder de toeristenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43