Begroting 2021

Programma's

Algemene uitkering gemeentefonds

Als gevolg van de Coronacrisis heeft het Rijk met betrekking tot de algemene uitkering een aantal maatregelen genomen. Zo is het accres naast 2020 ook voor 2021 bevroren zodat er geen onverwachte schommelingen in de hoogte van het gemeentefonds optreden. Ook is de stijging van de opschalingskorting incidenteel geschrapt. Beide maatregelen lopen echter na 2021 af. Het is nog niet duidelijk wat er daarna gaat gebeuren. Na de verkiezingen zal het nieuwe kabinet belangrijke beslissingen moeten nemen die ook impact hebben op de hoogte van het gemeentefonds. Gaat er bijvoorbeeld bezuinigd worden? Komt er extra geld voor het sociaal domein? Gaat er iets veranderen aan de systematiek van het bepalen van het gemeentefonds? En zo zijn er talloze vragen die nog niet te beantwoorden zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43