Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?

·        Gebouwen zonder leegstand
·        Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
·        Gebouwen met een energielabel B

Wat gaan we er voor doen?

Gemeentelijke gebouwen
De vastgoedportefeuille van de gemeente kent een grote variatie in omvang, soort en functie. In totaal betreft het ongeveer 380 gebouwen. Er zijn verschillende redenen om gebouwen in eigendom te hebben:

  • voor het huisvesten van maatschappelijke functies, voortkomend uit het beleid van de gemeente, zoals cultuur, welzijn, onderwijs en sport en recreatie; 
  • vanwege de bijzondere monumentale of cultuurhistorische waarden van het gebouw;
  • het faciliteren van het parkeren door middel van parkeergarages;
  • het huisvesten van de eigen organisatie en het voeren van een strategisch beleid, vooral ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.

Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gebeurt op basis van een conditieafhankelijk Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Deze planningen zijn opgesteld op basis van de NEN2767-methodiek en worden dit jaar voor ca. de helft van het permanente bezit opnieuw op hun onderhoudsconditie beoordeeld. De gemeente onderhoud de gebouwen in duurzame exploitatie op geaggregeerd conditiescore 3. Dat komt neer op sober en doelmatig onderhoud. 

Verder wordt in het kader van professionalisering van het eigendomsbeheer een verdere centralisering van het vastgoed uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een meer uniforme aanpak van contractbeheer, inkoop en aanpak van activiteiten voortkomend uit wet- en regelgeving. In 2021 wordt de interne overdracht van FZ vastgoed en een deel van het Sport vastgoed naar MV afgrond.

Monumenten
Vijfentwintig gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn (rijks) monumenten, inclusief vier niet verhuurbare objecten (kerktorens en een molen). Deze worden op een op de monumentenstatus afgestemde, doelmatige wijze in stand gehouden.

Energiebesparende maatregelen
In januari 2017 heeft de raad de doelstellingen voor het klimaatbeleid bijgesteld. Voor de gemeentelijke gebouwen is dit vertaald in het volgende speerpunt:
Het jaar 2021 zal in het teken staan van de afronding van de uitvoering van het laatste cluster van circa 30 gebouwen. Daarmee zijn zo'n 100 gebouwen verduurzaamd tot minimaal energielabel B, en zo BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) als mogelijk.Vanaf 2019 geldt namelijk dat alle nieuwe overheidsgebouwen bijna-energie-neutraal (BENG) worden gebouwd.  

Wat kost het?

Onderhoudsgroep

Areaal 2021 (in m2)

kengetal onderhoud

Begroting 2021 Voorziening

Begroting 2021 Exploitatie

Eigendomsbeheer (cultuur, welzijn, jeugd)

91.947

€ 23,27

€ 1.698.410

€ 441.050

Onderwijs

80.209

€ 16,83

€ 772.020

€ 578.010

Afvalstoffen (incl. gebruikersonderhoud)

13.479

€ 42,65

€ 574.890

-

Openbare ruimte

11.455

€ 18,72

€ 214.440

-

Parkeren

119.027

€ 5,98

-

€ 712.170

Sport & Recreatie (incl. gebruikersonderhoud)

68.388

€ 27,77

€ 1.899.320

-

Huisvesting eigen organisatie (incl. gebruikersonderhoud

23.648

€ 52,48

€ 775.140

€ 465.890

Totaal

408.153

€ 5.934.220

€ 2.197.120

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43