Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?
We willen de burgers van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Een groot aantal sportaccommodaties is eigendom van de gemeente. Een aantal takken van sport kent een geprivatiseerd beheer zoals tennis en golf. Daarnaast zijn ook de meeste verenigingen op het gebied van openluchtrecreatie geprivatiseerd. 
Bij eigentijdse sportaccommodaties hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.

Wat gaan we er voor doen?
We onderhouden 30 binnensportaccommodaties, 22 buitensportaccommodaties, 1 zwembad, 2 strandbaden en nog enkele losse objecten.

De onderhoudsprogramma’s van de gemeentelijke sportvoorzieningen voorzien in een planning die voor de levensduur aangeeft waar en wanneer onderhoud gewenst is en welke bedragen daarvoor nodig zijn. Deze worden regelmatig geactualiseerd. Ieder jaar wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort in de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud is gebaseerd op sober en doelmatig onderhoud. Binnen de beschikbare middelen wordt waar nodig geprioriteerd. Naast het reguliere onderhoud zijn de gemeentelijke binnensportaccommodaties ook opgenomen in het centrale gemeentelijke verduurzamingstraject.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43