Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Veranderingen in de samenleving   
De behoefte aan en het gebruik van slimme data neemt steeds grotere vormen aan. Deze verdergaande digitalisering, technologie en data zorgen voor permanente en ingrijpende veranderingen in ons werk. Zij vragen om het voortdurend aanpassen van en bijblijven in onze professionaliteit. Externe gerichtheid en flexibiliteit is de basis van goed meebewegen met deze veranderingen. Daarnaast heeft de corona-crisis en de gevolgen daarvan ons voor acute vraagstukken gesteld waardoor de roep om snelle, slimme en brede inzet van ons personeel, ook in 2021 is de verwachting, gevraagd wordt. We hebben gemerkt dat werk in 2020 soms ineens tijdelijk stillag, of juist fors toenam, en we hebben totaal onverwachte vraagstukken voor de kiezen gekregen. De onzekerheid over de beschikbaarheid van middelen is groter dan voorheen. Snel inspelen op opgaven in de stad, samenwerken op afstand, doorpakken op ingezette ontwikkelingen zoals digitalisering en datagebruik zullen in 2021 invloed hebben op onze organisatie en het personeel.

Ambities college en organisatie
We continueren de ingezette organisatieontwikkeling van 2020. Dit draait om drie aandachtsgebieden: opgavegericht werken, persoonlijk leiderschap en eenvoud. Juist deze periode van crisis in de gezondheidszorg (en de gevolgen daarvan) en de economie vraagt om het acteren volgens deze drie principes. Immers, er liggen continu nieuwe forse opgaven voor onze stad en omgeving, die vragen om persoonlijk leiderschap en het niet nodeloos ingewikkeld maken van oplossingen. We leren als organisatie in deze periode razendsnel hoe we dat moeten doen. Het talent in onze organisatie zetten we in voor het elkaar uitleggen en verbeteren van deze ervaringen. Iedereen die eigenaarschap toont is welkom om mee te doen.

Organisatieontwikkeling
Ontwikkelingen extern en intern vragen om wendbaarheid. We werken toe naar een wendbare organisatie. Daarmee geven we op een eigentijdse manier invulling aan de organisatiemissie en –visie. In de wendbare organisatie is iedereen goed op de hoogte van onze missie, visie en strategie, beschreven in het bedrijfsconcept. We initiëren interventies om de wendbaarheid te vergroten. Onze visie en missie bieden kaders voor experimenteren tijdens de strategierealisatie.
Als onderdeel hiervan, continueren we de leergang leiderschap bij digitale transformaties. Deze leergang is voor alle leidinggevenden en medewerkers die leiderschap tonen op dit thema. Doelstelling van de leergang is om waarde te leveren aan de stad, door slimme inzet van data en digitale middelen in de werkpraktijk. Hiemstra & De Vries en JADS begeleiden deze leergang.
De actuele werkpraktijk staat hierin centraal, gekoppeld aan een vraagstuk rondom digitale transformatie, wendbaarheid en persoonlijk leiderschap.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43