Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

We werken (zoals altijd) vanuit vertrouwen en geven onze medewerkers de ruimte die ze nodig hebben om hun werk, ook op afstand, zo goed mogelijk te doen. De noodzakelijke aanpassingen aan de organisatie als gevolg van de crisis brengen we aan op basis van onze bestaande principes. Daar waar aanpassingen positieve effecten laten zien, zullen we die bestendigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdelijke dienstverleningsoplossingen die efficiënt en klantvriendelijk blijken te zijn, het terugdringen van woon-werk verkeer en het hybride vergaderen.

Als gevolg van de crisis hebben we enkele bedrijfsvoeringsonderwerpen prioriteit gegeven. Een uitdaging is hoe we met elkaar blijven samenwerken, deels op afstand, in onzekere tijden. Dat geldt uiteraard ook voor het contact met partners in en voor de stad. We passen de ondersteuning voor ons personeel zo aan dat zij ook op afstand even productief en gezond kunnen blijven werken als op kantoor. Daarvoor moeten we de ICT-ondersteuning aanpassen, net zo goed als dat we het kantoor in 2020 hebben aangepast aan de 1,5 meter.
Het vervoerplan is al ingericht op maatwerk en duurzaamheid. Daar gaan we in 2021 mee door, door datgene te doen wat past bij een verantwoord gebruik van het OV en het verder stimuleren van fietsverkeer. Ook brengen we onze medewerkers de kennis- en vaardigheden bij die zij nodig hebben om meer op afstand samen te werken. We blijven oog houden voor het sociale aspect. Juist nu.

Daarnaast gaan we door met onze inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid (talentontwikkeling, vitaliteit, verandervermogen en leven lang leren, inclusief strategisch opleiden) en diversiteit en inclusie.
Bovenstaande ambities worden ook meegenomen bij de inrichting van het nieuwe e-HRM systeem dat begin 2021 live gaat. Hiermee kunnen leidinggevenden en medewerkers alle personele zaken plaats- en tijdsonafhankelijk afhandelen. Ook kunnen we hiermee HR-analyses maken gericht op het realiseren van onze ambities. Uiteraard hierbij rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gevolgen voor de begroting van personele kosten als gevolg van de crisis zijn onzeker. We hanteren uit voorzorg een kritisch aanname beleid, maar proberen ondanks de eventuele negatieve gevolgen toch ook jong talent te blijven aannemen. Door medewerkers in overleg breed in te zetten vangen we pieken en dalen in het werk zo veel mogelijk op.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43